Jul 182017
 

Deze ochtend was het bij de kidsclub een rups knutselen. Alle kinderen mochten een deel van het lijf maken en deze versieren zoals ze zelf wilden. Plakken, kleuren, knippen…

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(required)

(required)