Oct 062017
 

Om te voorkomen dat de groepsapp te groot wordt, voegen wij in eerst instantie alleen de moeders toe. Mocht u als vader ook graag toegevoegd willen worden, dan kunt u dit laten weten door…

Samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is een van onze speerpunten. De school hecht grote waarde aan de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind en wat er op school gebeurt. Op deze manier zorgen wij met elkaar voor optimaal onderwijs tijdens de basisschoolperiode.

Behalve als je dus een vader bent. Dan moet je maar extra aanvragen of je ook mee mag doen of dat je wel direct alle ‘mededelingen’ mag krijgen in plaats van via via.

Met als reden om te voorkomen dat de groepsapp te groot wordt. Sorry? Maar volgens mij wil je juist dat die groep zo groot mogelijk is. Je wilt toch een roep om hulp zo breed mogelijk laten landen. Nee, juist alle (pleeg)ouder(s)/verzorger(s)  moeten daar standaard in.

En dat een dergelijke groep nut heeft, heeft zich afgelopen jaren volgens mij wel bewezen in de huidige app die met groep 4 is mee gegroeid. Was er ‘s morgen iemand die riep dat hij/zij niet het lees kwartiertje niet kon halen, was er (bijna) altijd wel iemand die dat voor die ochtend kon overnemen. Maar daar was dan ook tenminste niet op voorhand 50% van de bevolking uitgesloten.

Nee, op deze manier hoeft het niet meer van mij. Het was leuk afgelopen jaren de sport ochtend, de lees kwartiertjes, de schoonmaak avondjes. Maar als de waardering op deze manier geuit wordt, weet ik ook andere (leuke) dingen te doen.

Ik wens alle moeders veel plezier in de activiteiten.

 

Lennard

Vader van Simone en Jasper.